4 lipca 2022

Konkurs o Nagrody Przeszłość/Przyszłość

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu o Nagrody Przeszłość/Przyszłość.

Przeszłość/Przyszłość to projekt mający na celu dokonanie przeglądu oraz nagrodzenie i upublicznienie najlepszych inicjatyw związanych z promocją i upamiętnianiem polskiej historii, które pomimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane.

Uczestnikiem Konkursu (zgłoszonym) może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych, grupa osób prawnych (w tym grupy nieformalne), której lub których Inicjatywy korespondują z ideą Konkursu i mieszczą się w definicji danej Kategorii.

 

Termin zgłoszeń został wydłużony do 15 lipca 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje.