21 czerwca 2022

Konkurs plastyczny „Mapy Myśli-Zaczarowany Ogród”

Organizator konkursu Stowarzyszenie JESTEM w Lublinie, zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Mapy Myśli-Zaczarowany Ogród”

Celem konkursu jest:
a) rozwój umiejętności poznawczych w procesie edukacji uczestników,
b) upowszechnienie wykorzystania map myśli w odnoszeniu sukcesów w szkole,
c) rozbudzenie wyobraźni, pamięci, koncentracji, samodzielności w myśleniu oraz działaniu,
d) zainteresowanie, dzieci, młodzieży nowymi formami nauki,
e) upowszechnienie wykorzystania map myśli do stymulacji neuronów w różnych sytuacjach uczenia się przez uczniów w różnym wieku i o różnych możliwościach poznawczych
f) aktywizacja społeczeństwa,
g) rozwój pasji,

Do wzięcia udziału w Konkursie zaproszeni są dzieci, młodzież i studenci  w sześciu grupach wiekowych:

  • oddział przedszkolny – 0
  • uczniowie klas I- III
  • uczniowie klas IV- VI
  • uczniowie klas VII- VIII
  • młodzież szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum)
  • młodzież szkół policealnych i studenci

Prace konkursowe należy nadsyłaćw dniach 1.06.2022 r. – 31.08.2022 r.,  z dopiskiem „Mapy Myśli – Zaczarowany Ogród”

 

 

Szczegółowe informacje.