23 marca 2023

Konkurs „Śląskie Beranie”

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Myśliwca w Izbicku zaprasza dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczestników dorosłych województwa opolskiego do udziału w XXIX wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie”

CEL KONKURSU:
 propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie i rozpowszechnianie,
 popularyzowanie znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa i wartości,
 rozpowszechnianie wiedzy nt. zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego otoczenia, regionu,
 gromadzenie miejscowych opowieści, legend, podań, gawęd, zwyczajów i obrzędów związanych tematycznie z życiem środowiska bliskiego uczniowi,
 kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń,
 uznanie i zachowanie odrębności kulturowej oraz dorobku Śląska jako dziedzictwa kulturowego Polski i Europy

 

Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe:
I kategoria- przedszkolaki,
II kategoria – uczniowie klas I-III,
III kategoria – uczniowie klas IV-VI,
IV kategoria – uczniowie klas VII-VIII,
V kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli
Termin zgłoszeń do 28 kwietnia 2023 roku.
Szczegółowe informacje.