6 listopada 2023

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim – edycja 2023-2024.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,

Nauczyciele Szkół Podstawowych

i Ponadpodstawowych

województwa opolskiego

 

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o Języku Polskim.

W załączeniu regulamin konkursu oraz pozostałe dokumenty do wypełnienia przez Dyrektora, nauczycieli, uczniów.

  1. Regulamin konkursu. (Plik docx  39KB)
  2. Załącznik1 – karta uczestnika niepełnoletniego. (Plik docx 23KB  )
  3. Załącznik 1 a – karta uczestnika pełnoletniego. (Plik docx  25KB)
  4. Załącznik 2 – formularz zgłoszeniowy – część pisemna. (Plik docx  16KB)
  5. Załącznik 2a – formularz zgłoszeniowy – projekt konkursowy. (Plik docx  15KB)
  6. Załącznik 3 – oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie. (Plik docx  47KB)
  7. Załącznik 3 a – oświadczenie nauczyciela – koordynatora projektu. (Plik docx  48KB)
  8. Załącznik 4 – wzór protokołu przebiegu etapu szkolnego konkursu wiedzy o języku polskim. (Plik docx  33KB)