2 kwietnia 2021

Konkurs z okazji rocznicy 100-lecia powstań śląskich.

Dyrektor Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu z okazji rocznicy 100-lecia powstań śląskich ogłasza konkurs na opracowanie autorskiego scenariusza lekcji lub zajęć edukacyjno-wychowawczych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęconego powstaniom śląskim.

Konkurs odbędzie się pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Opola. Głównym jego celem będzie przedstawienie przyczyn i przebiegu powstań śląskich w niestereotypowy, interesujący sposób wykorzystujący TIK. Ponadto konkurs będzie m.in.: popularyzował wiedzę o regionie, pogłębiał wiadomości o przyczynach i przebiegu powstań, rozwijał zainteresowania historią Górnego Śląska, ojczyzny wielu nacji,  a także zachęcał nauczycieli do korzystania z ekspozycji zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli województwa opolskiego i odbywa się w dwóch kategoriach (w zależności od rodzaju szkoły): szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Autorem scenariusza może być jedna osoba lub zespół nauczycieli z danej szkoły liczący do trzech osób. Termin składania scenariuszy  mija 30 czerwca 2021 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.