22 stycznia 2020

Konkursu – Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…-Jan Paweł II

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie Edukacja regionalna w szkole.
Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…- Jan Paweł II.
Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych które realizowały działania w zakresie edukacji regionalnej od 1 września 2017 r. i spełniają minimum trzy z siedmiu kryteriów zawartych w każdym z czterech obszarów:

I. Sposób realizacji edukacji regionalnej w przedszkolu/szkole
II. Baza przedszkola/szkoły
III. Współpraca przedszkola/szkoły ze środowiskiem
IV. Działania popularyzujące przedszkole/szkołę, dzielnicę, miasto, region

Cele Konkursu:

  1.  Rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu przy równoczesnej otwartości na wartość kultury mieszkańców innych regionów Polski oraz narodów europejskich.
  2. Pogłębianie więzi z regionem jego młodych mieszkańców.
  3. Kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń.
  4. Tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów oraz promocja szkół i nauczycieli realizujących edukację regionalną.
  5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki regionalnej.

Regulamin Konkursu Edukacja regionalna w szkole.