6 września 2019

Konkursu plastyczny i kreatywny organizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

GDDKiA organizuje z okazji  200 rocznicy swojego istnienia dwa konkursy dotyczące tematyki drogownictwa, których celem jest rozwój umiejętności plastycznych i pobudzenie kreatywności pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs plastyczny „Drogi przyszłości” – konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce obejmującej wyobrażenia o drogach w przyszłości, bezpieczeństwie na drogach, oznakowania dróg oraz podróżowania nimi.
Szczegóły na : https://www.gddkia.gov.pl/pl/3955/Konkurs-plastyczny-Drogi-przyszlosci

„Młody kierowca” – konkurs polega na przygotowaniu pracy w grupie od 2 do 4 osób (uczniowie szkół ponadpodstawowych) w jednej z poniższych form:

  • plakat,
  • film (np. fabuła, dokument, wywiad, reportaż, animacja, eksperyment),
  • forma przestrzenna.

Praca konkursowa powinna nawiązywać do młodych kierowców, ich właściwych zachowań w ruchu drogowym, odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego i poszanowania prawa, kształtowania właściwych postaw w ruchu drogowym, spostrzeżeń odnośnie ulepszania rozwiązań komunikacyjnych stosowanych na drogach krajowych i autostradach.
Szczegóły na : https://www.gddkia.gov.pl/pl/4047/Konkurs-kreatywny-Mlody-kierowca