24 lutego 2020

Konkursy w ramach Programu ERASMUS +

Komisja Europejska organizuje konkursy w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie.
Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne w ramach programu  Erasmus +.
Priorytetowe tematy konkursu:
– edukacja i kompetencje cyfrowe,
– nauczanie i nauczyciele,
– mechanizmy finansowania na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, w tym systemy podobne do indywidualnych kont edukacyjnych,
– polityka i procesy służące wspieraniu walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, również poprzez udzielanie przydatnych wskazówek.

 

Więcej informacji: