6 czerwca 2020

Konsultacje z nauczycielami dla uczniów wszystkich szkół artystycznych

Od 8 czerwca br. zostają uruchomione konsultacje z nauczycielami dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych oraz możliwość korzystania przez nich z biblioteki szkolnej.

Zmiany zostały wprowadzone w podpisanym w dniu 5 czerwca 2020 roku rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wynika z potrzeby umożliwienia uczestniczenia w konsultacjach wszystkim uczniom szkół artystycznych, nie tylko z pionem ogólnokształcącym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Więcej informacji oraz dokumentów znajdziecie Państwo na stronie internetowej MEN (kliknij).