3 października 2019

„Kwalifikacje rynkowe, a szkolnictwo branżowe”

Zapraszamy dyrektorów szkół prowadzących szkolenie zawodowe do udziału w debacie publicznej o zintegrowanym systemie kwalifikacji. W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Debata odbędzie się 22 października 2019 roku w Centrum Biznesowym przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie. Szczegóły na: http://kwalifikacje.edu.pl/events/debata-publiczna-zintegrowany-system-kwalifikacji-most-laczacy-edukacje-i-rynek-pracy/ 

Wprowadzone w znowelizowanym prawie oświatowym przepisy umożliwiające uzyskiwanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK otwierają nowe możliwości łączenia edukacji i rynku pracy. Dlatego głównym tematem drugiego spotkania dyskusyjnego “Kwalifikacje rynkowe, a szkolnictwo branżowe” będzie pogłębianie integracji różnych ścieżek nabywania kwalifikacji z obecnymi potrzebami rynku pracy. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. na temat obecnego stanu i perspektyw polityki na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce, wzmacnianiu roli kwalifikacji rynkowych w systemie szkolnictwa branżowego, pierwszych certyfikatów ZSK dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z tego typu szkołami.