8 czerwca 2022

„Laboratoria Przyszłości” – termin składania wniosków przedłużony

Przedłużony został nabór wniosków w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do 19 września 2022 r.

O programie

Celem programu ,,Laboratoria Przyszłości” jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach inicjatywy szkoły mogą wnioskować o wsparcie finansowe na zakup wyposażenia, dzięki któremu ich uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Udział nie wymaga wkładu własnego, a każda ze szkół ma zagwarantowane środki.

Jakie szkoły mogą wnioskować o wsparcie?

W naborze dla szkół niesamorządowych wyróżniono dwie ścieżki wnioskowania (dwa odrębne formularze online):

– dla podstawowych szkół niesamorządowych (w tym szkół publicznych i niepublicznych, publicznych i niepublicznych szkół artystycznych, publicznych szkół w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich), oraz podstawowych szkół samorządowych, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie,

– dla polskich szkół podstawowych za granicą.

Informacje na temat procesu wnioskowania