27 września 2023

Laser-Run zawody w pięcioboju nowoczesnym

Stowarzyszenie Klub Sportowy Ex Team zaprasza do udziału w Laser-Run czyli zawodach sportowych w Pięcioboju Nowoczesnym.

Co to jest Laser-Run:

Laser-Run jest najnowszym dziełem Międzynarodowej Organizacji Pięcioboju Nowoczesnego i pochodzi z połączenia biegania i strzelania z pistoletu laserowego.

 

Miejsce wydarzenia:

Zawody odbędą się 10 października 2023 r. w Zespole Szkól im. Józefa Warszewicza w Prószkowie – Pomologia Prószków w godzinach od 9.00 do 14.00

 

Warunku uczestnictwa:

Zawody maja charakter drużynowy.

Limit zgłoszeń wynosi łącznie 30 drużyn, składających się z 3 zawodników każda. W skład drużyny musi wchodzić co najmniej 1 dziewczynka.

W zawodach mogą wystartować  osoby, które posiadają aktualne badania lekarskie świadczące o braku przeciwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o starcie na własną  odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub innego opiekuna prawnego na udział w zawodach.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest posiadanie obuwia sportowego posiadającego podeszwę, która nie zostawi śladów na podłodze hali sportowej.

 

Pozostałe szczegóły na temat organizacji zawodów Laser-Run znajdują się w załączonym regulaminie.

 

Link do zgłoszenia się, do zawodów został przesłany na adresy mailowe szkół.

 

Zapraszamy do rejestracji. Liczba miejsc ograniczona.

 

Regulamin Laser-Run