9 kwietnia 2019

Letnie stypendia dla nauczycieli na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2019).

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii.

 

Organizatorzy ponoszą koszty zajęć dydaktycznych oraz zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu. Koszty związane
z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019 r.

 

Szczegółowe informacje.