20 maja 2024

List Opolskiego Kuratora Oświaty do Opolskich Samorządowców

List Opolskiego Kuratora Oświaty do Radnych Gmin, Powiatów, Miast i Województwa, Starostów powiatów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Życzenia dla opolskich samorządowców