25 czerwca 2021

List Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Pan Michał Siek wystosował list do opolskiego środowiska oświatowego.

List Opolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021