17 sierpnia 2017

„Mama na polskim rynku pracy”.

Instytut Spraw Publicznych zaprasza cudzoziemki do udziału w bezpłatnych warsztatach, poświęconych skutecznemu poszukiwaniu pracy w Polsce.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Jestem mamą w Polsce II”. Skierowane są do migrantek (obywatelek państw trzecich) i mają na celu praktyczne przygotowanie do skutecznego poszukiwania pracy w Polsce, nabycie wiedzy na temat tego, jak korzystać ze swoich praw i przywilejów w pracy oraz jak zapewnić opiekę nad dzieckiem, by móc podjąć pracę.

Szkolenie odbędzie się w dniach 19.08.2017 r. oraz 26.08.2017 r. w Ukraińskim Domu w Warszawie przy ul. Zamenhofa 1.

Więcej informacji.