5 marca 2020

Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przekazał do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dodatkowe materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej z prośbą o umieszczenie w widocznym miejscu oraz dystrybucję wśród uczniów i rodziców.

Jednocześnie podziękował za dotychczasowe działania informacyjne i edukacyjne dotyczące podstawowych zasad higieny oraz za udostępnienie rekomendacji MEN wśród uczniów i nauczycieli.

Przypominał również o przeprowadzeniu zajęć z uczniami na temat zasad higieny osobistej oraz prosił o zwrócenie szczególnej uwagi na to czy szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne są odpowiednio wyposażone w niezbędne środki czystości.

Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wykaz przepisów dla dyrektorów szkół