14 września 2017

Materiały z narady Opolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego

  1. Zmiany w przepisach prawa oświatowego
  2. Statuty szkół
  3. Informacje na temat programów rządowych
  4. Informacje dotyczące awansu zawodowego