22 lipca 2022

Międzynarodowy kongres poświęcony najważniejszym wyzwaniom w nauczaniu o XX wieku.

Instytut Pileckiego zaprasza nauczycieli szkolnych na międzynarodowy kongres poświęcony najważniejszym wyzwaniom w nauczaniu o XX wieku.

Kongres będzie okazją do skonfrontowania różnych perspektyw i podejść metodycznych oraz wymiany doświadczeń z praktykami edukacji historycznej z wielu państw.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 lipca 2022

 

Szczegółowe informacje.