4 lutego 2019

Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik.

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają uczniów klas V–VIII do udziału w kolejnym konkursie na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: „Kochamy mapy” („WE LOVE MAPS”)

Szczegółowe objaśnienia dotyczące zasad udziału w konkursie można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
https://www.kartografia.org/ ,w komunikacie https://docs.wixstatic.com/ugd/11297a_fc12e686c36d4f2ba713f7566be05bb3.pdf

Prace konkursowe należy nadsyłać do 8 marca 2019 roku na adres:

Instytut Geodezji i Kartografii

ul. Z. Modzelewskiego 27

02-679 Warszawa

z dopiskiem KONKURS KARTOGRAFICZNY.

 

Konkurs Kochamy Mapy