23 czerwca 2022

Mierzymy się ze smogiem – konkurs dla szkół

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w wyjątkowym projekcie ekologicznym ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa! Szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie, mają szansę na 1 z 1200 czujników smogu i angażujące zajęcia ekologiczne dla swoich uczniów!

UWAGA! Akcja „1200 czujników smogu” skierowana jest wyłącznie do szkół OSE – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej*!

 

Na czym polega ta wyjątkowa BEZPŁATNA akcja i dlaczego warto wziąć w niej udział?

W ramach projektu wybrane szkoły otrzymają:

  • urządzenie pomiarowe jakości powietrza i tablicę LED do wyświetlania wyników,
  • materiały edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu,
  • dostęp platformy e-learningowej eduESA z cyfrowymi kursami i e-lekcjami,
  • szkolenia i webinaria dla nauczycieli.

 

Jak się zgłosić?

Szkołę do projektu może zgłosić dyrektor, nauczyciel lub organ prowadzący (gmina, fundacja itp.) przez formularz: Dołącz do ESA.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r.

 

Jakie są kryteria naboru szkół do projektu?

Spośród wszystkich zgłoszonych szkół wybierzemy 1200 placówek, do których trafią czujniki. W jaki sposób? Weźmiemy pod uwagę dwa główne kryteria:

  1. Zaangażowanie szkoły (maks. 20 pkt) – na te zadania szkoły mają czas do 24 czerwca!
  • głosowanie uczniów na swoją placówkę;
  • przesłanie pracy konkursowej.

Jak głosować i zgłosić pracę konkursową?

 

  1. Lokalizację szkoły (maks. 14 pkt)
  • za lokalizację szkoły i wielkość miejscowości (aby wesprzeć te miejscowości, które mają największy problem ze smogiem);
  • usytuowanie placówki w gminie, która dotychczas nie korzystała z edukacji ESA w swoich szkołach.

 

 

 

Uwaga! W przypadku szkół, które otrzymają taką samą liczbę punktów, decyduje kolejność zgłoszeń.

Gdzie szukać informacji?

Regulamin oraz więcej szczegółów na temat akcji znajdą Państwo pod adresem esa.nask.pl/1200-czujnikow oraz uzyskają u konsultantów pod numerem 22 182 55 55.

 

——————————————————————

*Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) jest realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wspófinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W ramach programu OSE prowadzone są także działania edukacyjno-informacyjne, promujące zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.