15 stycznia 2020

Miesiąc Języka Ojczystego

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje od 21 lutego do 21 marca 2020 roku Miesiąc Języka Ojczystego. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery ogólnopolskie konkursy skierowane do uczniów klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych.

 

W ramach tego przedsięwzięcia organizowane są cztery konkursy:

  •  V Konkurs na gadkę,

 

  •  V Konkurs na reklamę,

 

  •  Konkurs „Twoja dzielnica — Twoja mównica” ,

 

  •  Konkurs „Stereotypy a rzeczywistość”.

 

 

Więcej informacji:

 http://mjo.uj.edu.pl/konkursy-2020/.