17 lutego 2021

Misja i wizja jednostki

Misja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Realizowanie skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie opolskim.

Wizja Kuratorium Oświaty w Opolu zawiera się w stwierdzeniu: Zachowując swoją służebną rolę wobec obywateli i partnerów zewnętrznych, Kuratorium Oświaty w Opolu dąży do tego, aby działalność oświatowa odbywała się zgodnie przepisami prawa. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej, doskonalimy metody pracy i nasze kompetencje, stosujemy coraz bardziej nowoczesne narzędzia – kierując się oczekiwaniami klientów jednostki i instytucji zewnętrznych, troszcząc się o finanse publiczne. Dostosowujemy się do zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz naszej jednostki oraz oczekiwań władz publicznych.

Wizja, misja i wartości służby cywilnej
Wizja służby cywilnej zawiera się w stwierdzeniu: Ciesząca się zaufaniem społecznym służba cywilna gwarantuje realizację kluczowych działań dla funkcjonowania państwa.

Misja służby cywilnej zawiera się w stwierdzeniu: Służąc obywatelom efektywnie wykonujemy zadania państwa. Działamy profesjonalnie, rzetelnie, bezstronnie i neutralnie politycznie.

Wykonując efektywnie i rzetelnie zadania nałożone w drodze przepisów prawa przyczyniamy się do pogłębienia zaufania obywateli do organów państwa oraz wypełniamy założenia służebnej roli administracji publicznej w stosunku do obywateli.