24 kwietnia 2018

Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji prowadzi wraz z Partnerami: Miastem Opole, Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim w ramach działania 9.1.2 RPO WO 3 projekty dla szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej pod wspólną nazwą Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wartość projektów to 14 mln 850 tysięcy złotych. W działaniach projektów uczestniczy prawie 120 szkół Aglomeracji Opolskiej, 6500 uczniów i ponad 500 nauczycieli. Odbywają się m.in. zajęcia pozalekcyjne i warsztaty Formuła Sukcesu i Kierunek Kariera dla uczniów w szkołach, wyjazdy edukacyjne do Filharmonii Opolskiej, Parku Nauki i Ewolucji Człowieka, Teatru Lalki i Aktora, Muzeum Śląska Opolskiego, laboratoriów Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej, pracowni eksperymentów Zaczarowany Świat, zajęcia edukacji rolniczej, przyrodniczo-ekologicznej i leśnej w gospodarstwach edukacyjnych, konkursy oraz szereg działań dla nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy i warsztaty.

 

Festiwale Eksperymentów i Doświadczeń „MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI” (6 jednodniowych spotkań z uczniami) to jedno z wielu działań merytorycznych w ramach projektów. Odbywają się one w dniach w okresie 17-24 kwietnia 2018 roku. Łącznie w Festiwalach weźmie udział 3240 uczniów i 270 opiekunów. Festiwale są podsumowaniem działań realizowanych w projektach. W trakcie Festiwali wręczane są nagrody dla uczniów i szkół, które brały udział w konkursach projektowych i wykazały się największym zaangażowaniem wśród uczniów.

 

Festiwal podzielony jest na 5 Światów – pracowni tematycznych:

 

– Świat Wirtualny (Pokaz technologii VIRTUAL REALITY (VR) z użyciem sprzętu, oprzyrządowania i oprogramowania. Pokaz zrealizowany przez urządzenia generujące trójwymiarowy obraz bezpośrednio przed naszymi oczami i reagujące na ruchy naszej głowy pozwalający oglądać obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej).

 

– Świat Energii (Energia w procesach wytwarzania energii. Przeprowadzone zostaną doświadczenia takie jak np.: produkcja energii z wiatru, wody, słońca, warzyw (biomasy). Wyjaśnione zostaną procesy zachodzące podczas wytwarzania energii, a zainscenizowane na modelach doświadczalnych).

 

– Świat Kreatywny (Uczniowie-konstruktorzy zbudują swojego pierwszego własnego robota)

– Świat Robotów (Pokaz z użyciem robota/robotów humanoidalnego pokazujący najnowsze i najbardziej rozwinięte osiągnięcia techniki służące pomocy w codziennym życiu człowieka)

 

– Świat Sportu (Konkursy i zajęcia  sportowe w czasie wolnym do zajęć edukacyjnych)

 

Festiwale kończą się pokazami artystycznymi zespołów tanecznych uczniów oraz pokazem laserów

 

Całość ma zachęcać uczniów do aktywności doświadczalnej, kreatywnej i być inspiracją do tworzenia, poszukiwania, nowych nieznanych horyzontów wiedzy i aktywności społecznej.

 

We czwartek 19 kwietnia 2018 r. blisko pięciuset uczniów szkół Aglomeracji Opolskiej uczestniczyło w Festiwalu Eksperymentów i Doświadczeń Młodych Odkrywców Sekretów Nauki organizowanym przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji oraz Samorząd Województwa Opolskiego.

Tajemnice energii odnawialnej, bliskie spotkania z robotami, praktyczne wykorzystanie własnych talentów i wiele innych tematów. Wszystko cieszyło się ogromnym powodzeniem. Do stanowisk trudno się było dopchać. Doświadczeniom nie było końca, a najlepiej bawili się ozdabiający T-shirty.

Wśród zaproszonych gości był Pan Artur Zapała, Opolski Wicekurator Oświaty, który wręczał nagrody zwycięzcom poszczególnych konkursów.