8 lutego 2019

Monitorowanie organizacji kształcenia uczniów w ramach indywidualnego programu lub toku nauki

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa opolskiego, w których uczniowie realizują indywidualny program lub tok nauki

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie monitorowanie organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki.

Monitorowanie, o którym mowa będzie miało formę wyłącznie elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczamy jej wersję tekstową).

Osoby do kontaktu:

starszy wizytator Dorota Wieczorek, tel. 77 45-24-240;

starszy wizytator Mariusz Mueller, tel. 77 45-24-240

2018 – Arkusz monitorowania organizacji kształcenia uczniów według indywidualnego programu i toku nauki