25 listopada 2019

Monitorowanie prowadzenia działalności innowacyjnej w publicznych szkołach podstawowych

Dyrektorzy szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego

Treść w załączniku

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania – „Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”.

Monitorowanie odbywa się w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl.

Zamieszczony tam arkusz monitorowania wypełniają tylko dyrektorzy szkół podstawowych.

W sprawie monitorowania będą się z Państwem kontaktować wizytatorzy, którzy nadzorują funkcjonowanie Państwa szkół.

 

O terminie wypełnienia ww. arkusza zostaną Państwo powiadomieni kolejnym komunikatem.