14 stycznia 2020

Monitorowanie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego

Monitorowanie „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, od 17 stycznia 2020 r.  we wszystkich publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone będzie  monitorowanie w zakresie „Realizacja obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkole”.

Monitorowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Uprzejmie prosimy Państwa Dyrektorów wszystkich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia) o wypełnienie zamieszczonego tam arkusza. Formularz ankiety w wersji do wydruku dostępny jest (w formacie *.doc i *.pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

Ankiety należy wypełnić na platformie SEO w terminie do 23 marca 2020 r.

W razie wątpliwości lub trudności z dostępem do platformy seo2.npseo.pl prosimy o kontakt z wizytatorem nadzorującym szkołę.