24 lutego 2020

Monitorowanie – „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa opolskiego

Monitorowanie „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, województwa opolskiego,

informuję o zamieszczeniu na platformie nadzoru pedagogicznego arkusza monitorowania „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”. Monitorowanie odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl

Ważne:

Monitorowaniem zostanie objęte 30% publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek, których Dyrektorzy zostaną powiadomieni drogą e-mailową przez wizytatorów rejonowych.

 

Formularz ankiety w wersji do wydruku dostępny jest  (w formacie *.doc i *.pdf) na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020