5 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach. Rozpoczęcie monitorowania planowane jest w dniu 09.11.2020 r. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. W związku z powyższym do zadań dyrektora szkoły/placówki należeć będzie:

  1. Zarejestrowanie się na platformie SEO – www.seo2.npseo.pl – (rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do weryfikacji, czy aktualnie posiadany login i hasło gwarantuje dostęp do platformy).
  2. Sprawdzenie w metryczce prawidłowości danych dotyczących szkoły, np. nazwa, typ, nr telefonu.
  3. Wypełnienie on-line arkusza monitorowania w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 30 listopada 2020 r.
  4. Sprawdzenie przed zamknięciem formularza, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie.

Monitorowanie obejmie 100% przedszkoli.