5 lipca 2017

Nabór do II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z informacją i do aplikowania.   

W związku z kończącą się pierwszą kadencją Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, Pani Minister Anna Zelewska ogłasza nabór kandydatów do II kadencji Rady.

Do zadań Rady należy m.in.: przedstawianie propozycji rozwiązań w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży, a także wyrażanie opinii w sprawach związanych z młodymi ludźmi.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie została wyznaczona Pani Anna Gozdek ekspert w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Tel.:  (22) 34-74-140, mail: anna.gozdek@men.gov.pl)

Formularz zgłoszeniowy.