19 października 2017

Narada podsumowująca letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2017 r.

W dniu 16 października 2017 r. w Zajeździe Jowisz w Turawie, którego gospodarzem jest pan Joachim Gorus, odbyła się narada podsumowująca letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2017 r. na terenie naszego województwa. W naradzie uczestniczyli: pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty, pani Joanna Wnuk –  Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, pan Piotr Dańkowski i pan Tomasz Słodziński – starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Opolu, pani Anna Śmigulec – specjalista Kuratorium Oświaty w Opolu, przedstawiciele instytucji kontrolujących i wspomagających wypoczynek, jak również organizatorzy, którzy otrzymali powierzenie lub wsparcie na organizację letniego wypoczynku w 2017 r. Podczas spotkania wszystkie jednostki przedstawiły sprawozdania z działań podjętych w ramach nadzoru nad letnim wypoczynkiem w naszym województwie. Opolski Kurator Oświaty podziękował przybyłym na spotkanie za rzetelne wykonywanie swojej pracy na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju dzieci oraz za zaangażowanie w działania podjęte w ramach organizacji letniego wypoczynku.