14 października 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Aktualne wzory wniosków

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się zaktualizowane wzory wniosków dyrektorów do organów prowadzących oraz organów prowadzących do wojewody.

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi wzorami, plikami określającymi wzór pieczątki, którą należy opieczętować książki zakupione w ramach programu oraz szczegółami nt. realizacji programu. Szczegóły na stronie internetowej MEiN.

Przypominamy, że wnioski na rok 2022 dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych składają do 31 października 2021 r. do organów prowadzących, a organy prowadzące do Opolskiego Kuratora Oświaty do 20 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Opolski Kurator Oświaty na mocy porozumienia z Wojewodą Opolskim jest koordynatorem zadań związanych z realizacją programu na terenie województwa opolskiego.