22 lutego 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Klauzule informacyjne do tabel monitoringowych.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 prosimy organy prowadzące – beneficjentów programu w 2021 roku – o wypełnienie Klauzul informacyjnych do przesłanych Tabel monitoringowych.

Klauzule powinny być podpisane z bieżącą datą przez osoby wskazane w tabeli monitoringowej jako odpowiedzialne za realizację programu w danej placówce. Skan dokumentu ( wszystkie trzy strony jako jeden dokument pdf.) należy przesłać na adres e-mail  rgwozdz@kuratorium.opole.pl

Wzór klauzuli na: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-20-edycja-2021-2025 w dziale MATERIAŁY.

Klauzula informacyjna