8 grudnia 2022

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych 2022

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2022 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2023 r.(liczy się data wpływu do urzędu).

Zgodnie z załącznikami należy przedłożyć :

sprawozdanie finansowe dotyczące wszystkich placówek beneficjentów programu,

zestawienie zbiorcze dotyczące ogólnych kwot poniesionych na realizację programu

sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego które otrzymały dofinansowanie na wniosek organu prowadzącego

sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich szkół i bibliotek szkolnych które otrzymały dofinansowanie na wniosek organu prowadzącego.

W razie wątpliwości proszę kontakt telefoniczny 77 4524361