15 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa informacja dla beneficjentów programu

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi programu informuję, że realizacja zadań wskazanych w rozporządzeniu może nastąpić dopiero od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy Opolskim Kuratorem Oświaty, a organem prowadzącym szkołę lub bibliotekę pedagogiczną.

Wyjątkiem są :

  1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
  2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmujące planowanie zakupów książek.

Wskazane działania mogą być już realizowane.

Planowany termin podpisania umów – maj 2017.