4 grudnia 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zmiana wzorów sprawozdań merytorycznych

Informujemy, że na stronie internetowej MEN (zakładka Finansowanie edukacji – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa) zostały zamieszczone zaktualizowane wzory sprawozdań z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Zmiany dotyczą sprawozdań organów prowadzących szkołę oraz organów prowadzących bibliotekę pedagogiczną. W nowych formularzach należy podać także przykładowe tytuły zakupionych książek oraz zrealizowanych projektów edukacyjnych.
Przypominamy, że organy prowadzące zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratorium Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2018 r.
(liczy się data wpływu do urzędu).

Wzór sprawozdania finansowego nie uległ zmianie.

Formularz sprawozdania merytorycznego organu prowadzącego szkołę. 2017 r.

Formularz sprawozdania merytorycznego organu prowadzącego bibliotekę pedagogiczną. 2017 r.