5 października 2020

Nowy Erasmus dla szkół – zgłoszenia do 29 października

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapraszają szkoły i przedszkola do udziału w nowym programie Erasmus na lata 2021-2027.

W nowej formule przedsięwzięcia został wprowadzony mechanizm Akredytacji, który gwarantuje uproszczoną procedurę wnioskowania o środki.

Instytucje posiadające Akredytację będą regularnie otrzymywały środki finansowe na działania związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego udziału w konkursach wniosków.

List w tej sprawie skierowała do szkół i placówek oświatowych wiceminister edukacji Marzena Machałek. Wiceminister Marzena Machałek zaznaczyła, że w nowej odsłonie przedsięwzięcia duży nacisk zostanie położony na wirtualną współpracę uczniów i nauczycieli.

Erasmus dla szkół – szczegółowe informacje

O Akredytację szkoły mogą wnioskować indywidualnie lub grupowo. Termin składania wniosków mija 29 października 2020 r.

Więcej informacji na temat Akredytacji w programie Erasmus można znaleźć na stronie internetowej.

Szkoły zainteresowane programem zapraszamy także do zapoznania się z kursem on-line dotyczącym Akredytacji. Można go znaleźć na platformie School Education Gateway.

List oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.