23 listopada 2022

Nowy przedmiot szkolny – biznes i zarządzanie – webinar

W imieniu Pani Justyny Orłowskiej – Pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej zapraszam na webinar dot. nowego przedmiotu szkolnego – biznes i zarządzanie, który zastąpi podstawy przedsiębiorczości w wymiarze podstawowym oraz rozszerzonym.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli MEiN oraz koordynatorów reformy przekazane zostaną podstawowe informacje o nowym przedmiocie i informacje dot. jego wdrożenia.
Szczegóły dot. webinaru:
29 listopada (wtorek) o godzinie 15.00
Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:
https://webinarbiz.webankieta.pl/
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i wszystkich zainteresowanych procesem wdrożenia BiZ-u do polskich szkół.