29 maja 2019

Nowy zawód szkolnictwa branżowego

Monter stolarki budowlanej – oficjalnie uznanym przez MEN zawodem w branży

Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD) – organizacja zrzeszająca producentów, dostawców i dystrybutorów z sektora stolarki budowlanej – wsłuchując się w głos firm z branży zgłaszających deficyt profesjonalnych monterów i konieczność zorganizowania systemu kształcenia, zaangażował się w działania mające na celu powstanie zawodu „monter stolarki budowlanej”. W grudniu 2017r. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwalifikowało go do zawodów szkolnictwa branżowego, a w kwietniu 2018 roku opublikowało podstawę programową nauczania tej profesji.
Związek POiD przygotował specjalny program wsparcia rekrutacji do szkół branżowych, które od września 2019 planują rozpoczęcie kształcenia w zawodzie „monter stolarki budowlanej”. Wśród placówek szkolnych deklarujących takie działanie jest Zespół Szkół Budowlanych w Opolu, objęty wspomnianym programem.

Związek POiD chce przede wszystkim zachęcić firmy z branży stolarki budowlanej do lokalnego współdziałania z placówkami szkolnymi i zaangażowania się w rekrutację uczniów do klas o profilu „monter stolarki budowlanej”. Z myślą o prowadzonych przez szkoły działaniach promocyjnych (np. Dniach Otwartych) przygotowane i wysłane do szkół zostały zaś materiały graficzne zwracające uwagę na rekrutację do klas o profilu „monter stolarki budowlanej” i prezentujące korzyści wynikające z wykonywania tej profesji.

Kolejnym działaniem jest stworzenie projektu kształcenia nauczycieli zawodu. Szkolenia będą organizowane w cyklu dwudniowym i prowadzone przez współpracujących ze Związkiem POiD rzeczoznawców z branży stolarki budowlanej.
Szczegółowy program oraz zakres poszczególnych szkoleń zostanie stworzony do końca maja 2019 roku.

Szkoły zainteresowane dołączeniem do programu i otrzymaniem materiałów graficznych zapraszamy do kontaktu ze Związkiem POiD pod adresem mailowym: kontakt@poid.eu