15 grudnia 2021

NPRC 2021. Wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystają z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2022 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgodnie z załącznikami należy przedłożyć :

sprawozdanie finansowe dotyczące wszystkich placówek beneficjentów programu,

zestawienie zbiorcze dotyczące ogólnych kwot poniesionych na realizację programu

sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego które otrzymały dofinansowanie na wniosek organu prowadzącego

sprawozdanie merytoryczne dla wszystkich bibliotek szkolnych które otrzymały dofinansowanie na wniosek organu prowadzącego.

 

Ponadto informujemy, że została uruchomiona strona internetowa poświęcona Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa www.nprcz.pl  na której będą publikowane najważniejsze informacje dotyczące programu i jego realizacji.

W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy do kontaktu – tel.77 4524361.

 

Załączniki:

NPRC 2.0.Sprawozdanie finansowe. (plik DOC, rozmiar 100 KB)

Sprawozdanie merytoryczne NPRC 2.0. Szkoły i biblioteki pedagogiczne (plik XLSX, rozmiar 15 KB)

Sprawozdanie merytoryczne NPRC 2.0. placówki wychowania przedszkolnego (plik XLSX, rozmiar 13 KB)

Zestawienie zbiorcze (plik XLSX, rozmiar 11 KB)