15 stycznia 2018

Obowiązek uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS)

Szanowni Państwo Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek,

zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) przed nawiązaniem
z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem ograniczonym.

W związku z powyższym w załączeniu przekazuję informację Minister Edukacji Narodowej skierowaną do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek.

Pismo Minister Edukacji Narodowej