13 października 2021

Zaproszenie na webinarium w dniu 21 października 2021 – Oferta edukacyjna Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych projekt PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Regionalny Punkt Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działający w Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z  Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  Zespołem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zaprasza  do udziału  w webinarium „Oferta edukacyjna Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych projekt  PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach IV (ostatniego) naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Projekt dedykowany jest uczniom szkół publicznych i niepublicznych podstawowych, ponadpodstawowych oraz artystycznych. W przedsięwzięciu mogą brać udział uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej.

Wobec powyższego webinarium  adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją.

Celem spotkania jest zaprezentowanie najważniejszych aspektów programu w kontekście wzmocnienia kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in. nauki języków obcych, rozwijania umiejętności uczenia się, nabycia nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.  Webinarium odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. o godz. 13.00  z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Zespołu Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych. Ponadto w trakcie webinaru przedstawione będą przykłady działań w projekcie PO WER przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego  w Brzegu oraz Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.

Rejestracja do udziału  w spotkaniu odbywa się pod poniższym linkiem 20 października 2021 r. do godz. 15.00.

Link do rejestracji

Na podany w trakcie rejestracji adres e-mail zostanie przesłany link do spotkania.