18 maja 2021

Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

Opolski Kurator Oświaty prezentuje wyniki ogłoszonego II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2021 roku.

 

Wyniki ogłoszonego konkursu.