9 marca 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018