8 marca 2018

„Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na organizację nieodpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018”

„Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na organizację nieodpłatnego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2018”