15 czerwca 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Działania podmiotów specjalistycznych oraz instytucji w pandemii SARS-CoV-2. Praktyka i wymiana doświadczeń”

Wydarzenie odbędzie się w dniach 22 i 23 czerwca 2021 roku w formie online.

Organizatorem konferencji jest Akademia WSB. Wydarzenie dedykowane jest organizatorom działań na rzecz przezwyciężenia pandemii SARS-CoV-2 w wymiarze grupowym i indywidualnym, instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

Zaplanowanych jest 8 problemów odnoszących się od najistotniejszych obszarów funkcjonowania jednostki w pandemii, a w tym Panel 2 Edukacyjny.

Konferencja ma charakter otwarty. Udział  jest bezpłatny, certyfikowany.

Rejestracja na wydarzenie jest dostępna na dedykowanej stronie internetowej.