22 lutego 2024

Ogólnopolska Konferencja poświęcona nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych – 6 marca 2024r.

Stowarzyszenie Logistyków Polskich, Koło Naukowe LogPoint oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszają do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych, która odbędzie się 6 marca 2024r.

Tematyka konferencji dotyczy m.in.: nowoczesnych metod kształcenia praktycznego w szkołach średnich, dobrych praktyk kształcenia w zawodzie technik logistyk, wykorzystania sztucznej inteligencji w logistyce, wsparcia rozwoju kształcenia i uczenia się przez całe życie oraz możliwości pozyskania środków na
inwestycje w placówkach oświatowych.
W dniu konferencji w Centrum Badawczo-Rozwojowym Systemów Logistycznych przy Politechnice Opolskiej uczestnikom prezentowane będą innowacyjne systemy kompletacji, sortowania, towarowania, lokalizacji obiektów i kontroli jakości.

Konferencja odbędzie się 6 marca 2024 r. na Politechnice Opolskiej Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zapisów. Organizatorzy kierują w związku z tym zaproszenie do maksymalnie dwóch osób z danej placówki (dyrektorów placówek i nauczycieli przedmiotów logistycznych).
Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie organizatora.