7 czerwca 2022

Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”

Szanowni Państwo,

Fundacja „Wypłyń na Głębię” zaprasza na ogólnopolską konferencję  profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”, która odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w Warszawie w formie stacjonarnej oraz on-line.

Konferencja w szczególny sposób kierowana jest do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą.

Zapisy dostępne są na stronie konferencji.