19 kwietnia 2018

Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie”.

Na prośbę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zapraszamy nauczycieli do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który organizowany jest przez Wydział Fizyki UAM, w dniach 21 i 22.09.2018 r.

Festiwal ma zasięg ogólnopolski i wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018, tj. podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.