9 grudnia 2019

Ogólnopolski Konkurs 40 lat Solidarności na Lubelszczyźnie

Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie zapraszają do udziału w konkursie poświęconym
wydarzeniom Lubelskiego Lipca 1980.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowania najnowszą historią, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, zwrócenie uwagi na ponadczasowe wartości oraz uświadomienie społecznego i politycznego znaczenia wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980, a także pobudzenie wyobraźni i zdolności wyrażania osobistych refleksji artystycznych dzieci i młodzieży. Konkurs jest skierowany
do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, jak również studentów z całej Polski.
Szczegółowe informacje.